Політика конфіденційності сайту (редакція діє з 23.02.2023р.)

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт analytics-tips.com та всі його піддомені інтернет-адреси можуть отримати про Користувача під час використання Сайту. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: 

1.1.1. Адміністрація Cайту (далі – Адміністрація сайту) – особи, що здійснюють управління сайтом, організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншим, хто отримав доступ до персональних даних особи вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. Користувач сайту – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт analytics-tips.com та його піддомені інтернет-адреси.

1.1.6. Сайт – сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі інтернет за адресою analytics-tips.com та всі його піддоменні інтернет-адреси.

1.1.7. Cookies – фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. IP-адреса – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Адміністрація Сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті. 

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту. 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при заповненні і відправці форм на Сайті. 

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті включають в себе наступну інформацію: 

3.2.1. ПІБ Користувача; 

3.2.2. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.3. контактний телефон Користувача;

3.2.4. компанія, в якій Користувач займає посаду або яку представляє;

3.2.5. IP адреса.

3.3. Адміністрація Сайту захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків (у разі наявності таких) і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту або його некоректної роботи.

3.3.2. Адміністрація Сайту здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для дотримання законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія оплат, які використовуються браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності. 

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту використовує в цілях: 

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення заявки і (або) укладення Договору надання послуг. 

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів. 

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем. 

4.1.5. Створення облікового запису для здійснення оформлення заявок на сайті, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису. 

4.1.6. Повідомлення Користувача Сайту про стан Заявки. 

4.1.7. Обробки і отримання платежів. 

4.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту. 

4.1.9. Надання Користувачеві спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Адміністрації Сайту або від імені партнерів analytics-tips.com. 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації обробки персональних даних або без використання таких засобів. 

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання заявки Користувача, оформленого на Сайті. 

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача. 

6. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом. 

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації. 

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана: 

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності. 

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності. 

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
6.3. Користувач має право:

6.3.1. Запросити доступ до своїх особистих даних. Це дозволяє отримувати копію особистих даних, які зберігає Адміністрація сайту, і перевіряти, що Адміністрація їх обробляє на законних підставах.

6.3.2. Запросити виправлення особистих даних, які Адміністрація зберігає про Користувача. Це дозволяє виправити будь-які неповні або неточні дані, які зберігаються, хоча Адміністрації може знадобитися перевірити точність нових даних, які надаються.

6.3.3. Зробити запит на видалення особистих даних. Це дозволяє попросити Адміністрацію видалити особисті дані, якщо Адміністрація не має вагомих причин для продовження їх обробки.

Запити на доступ/зміну/видалення особистих даних Користувач може зробити шляхом звернення до Адміністрації за електронною адресою m@analytics-tips.com.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за документально підтверджені збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація: 

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача. 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору або письмової претензії з обґрунтуванням заявлених вимог, що встановлюють причинно-наслідковий зв’язок між винними діями адміністрації та негативними наслідками, що настали для Користувача в результаті таких дій.

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди спір може бути переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України. 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти за контактною електронною поштою m@analytics-tips.com.

9.4. Дана Політика Конфіденційності відповідає діючому на дату редакції законодавству України.